Zakres naszych usług zapraszamy do zapoznania się z obszarami naszej praktyki

Wsparcie w zakresie obrotu majątkowymi prawami autorskimi i naruszeń praw autorskich.  
Kompleksowa obsługa przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe.  
Doradzamy pracodawcom na codzień we właściwym stosowaniu prawa pracy.  
Eliminacja klauzul niedozwolonych, doradztwo w zakresie unikania nieuczciwych praktyk rynkowych.  
Pomagamy w implementacji procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych.  
Pomagamy we właściwym zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.  
Wsparcie w ochronie prywatności, czci, renomy oraz wizerunku przedsiębiorcy.  
Reprezentujemy pracodawcę w sporach z poszczególnymi pracownikami.  
Tworzymy umowy o pracę optymalne z punktu widzenia potrzeb pracodawcy.  
Konstruujemy ramy prawne dla sprawnego funkcjonowania pracodawcy.  
Ochrona interesów Klientów w sporach o nieuczciwe praktyki handlowe.  
Minimalizujemy ryzyko prawne związane w z wypowiedzeniem umowy o pracę.  
Kompleksowe wsparcie w uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe, logo, nazwę firmy.  
Wspieramy pracodawców w sporach zbiorowych prowadzonych z pracownikami.