Obsługa prawna wsparcie Klienta w ramach stałej współpracy

serwis prawny opt

Stałe wsparcie prawne Klienta w zakresie dostosowanym do jego potrzeb

Wsparcie prawne ad hocwsparcie Klienta w pojedynczych sprawch

lad korporacyjny zarzad opt

Profesjonalne wsparcie prawne w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie Klienta

Prowadzenie sporówwsparcie Klienta w sporach prawnych

prowadzenie sporow opt

Prowadzenie sporów prawnych przed sądem oraz na drodze pozasądowej


Nasza oferta dotycząca form współpracy z Klientem jest elastyczna i dopasowana do potrzeb Klienta. Proponujemy następujące formy współpracy:

    • Stała obsługa prawna - długotrwała współpraca z przedsiębiorcą pozwalająca na bieżące rozwiązywanie problemów i wprowadzanie rozwiązań prawnych na przyszłość zabezpieczających interes prawny Klienta. Forma ta jest optymalna dla prężnie funkcjonujących przedsiębiorców, zapewniając naszą stałą dyspozycyjność i możliwość szybkiej analizy spraw zgłaszanych przez Klienta, a także niezwłocznego przygotowania rozwiązań prawnych. Oferujemy tutaj przede wszystkim współpracę w oparciu o umówioną stawkę godzinową - Klient ponosi koszty obsługi prawnej tylko wtedy, gdy jej potrzebuje.
    • Pomoc prawna ad hoc - w sytuacji gdy Klient nie chce wiązać sie umową stałej współpracy, oferujemy nasze usługi w zakresie rozwiązywania konkretnych, pojedynczych problemów zgłaszanych przez Klienta. Ta forma współpracy może poprzedzać zlecenie przez Klienta w przyszłości stałej obsługi prawnej.
    • Prowadzenie sporów - oferta skierowana do Klientów borykających się z konkretnym sporem prawnym - niezależnie od etapu, na którym spór ten się znajduje. Oferujemy zarówno negocjacje przedsądowe, jak i reprezentację Klienta przed sądem, a także w postępowaniu egzekucyjnym.