prawo_pracy_kancelaria_poznań

RODO wprowadza potencjalnie bardzo wysokie kary pieniężne za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

RODO wprowadza wymóg przeprowadzenia analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Jednym z podstawowych obowiązków nakładanych przez RODO jest obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

RODO znacznie poszerza obowiązki informacyjne ciążące na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

RODO wprowadza obowiązek powołania przez niektóre podmioty Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Przykłady naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz nowy obowiązek notyfikacyjny przedsiębiorców.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Czy choremu pracownikowi, który nie doręczył jeszcze zwolnienia lekarskiego można wypowiedzieć umowę o pracę?

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy. Rekrutacja pracowników a dane osobowe.

 

Czytaj więcej...

spory_sądowe_kancelaria_poznań

Przedsiębiorca, kierując sprawę do sądu, powinien pamiętać, że wniesienie pozwu musi zostać poprzedzone próbą ugodową.

 

Czytaj więcej...

umowy_kancelaria_poznań

O czym należy pamiętać przygotowując lub podpisując przedłożoną nam umowę o ochronie informacji poufnych (NDA)?

 

Czytaj więcej...

spory_sądowe_kancelaria_poznań

Jednym z postępowań odrębnych w procesie, które kreuje kodeks postępowania cywilnego, jest postępowanie uproszczone.

 

Czytaj więcej...

spory_sądowe_kancelaria_poznań

Sąd Najwyższy rozstrzygnął uchwałą z 27 lipca 2017 r. problem podwyższania przez komorników opłat egzekucyjnych o podatek VAT.

 

Czytaj więcej...

ecommerce_kancelaria_poznań

Przedsiębiorca prowadzący biznes w sieci musi zwracać uwagę na zakaz spamowania. Sankcje za naruszenie zakazu mogą być dotkliwe.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Nawet jednorazowe samowolne opuszczenie miejsca pracy może uzasadniać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 

Czytaj więcej...

spory_sądowe_kancelaria_poznań

Przed wszczęciem procesu sądowego przedsiębiorca winien wiedzieć do jakiego sądu należy skierować wnoszony pozew.

 

Czytaj więcej...

umowy_kancelaria_poznań

Kary umowne są często stosowanym środkiem zabezpieczania należytego wykonania umowy. Jak skutecznie się przed nimi bronić?

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Zasady wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy stałej współpracy warto precyzyjnie uregulować.

 

Czytaj więcej...

ecommerce_kancelaria_poznań

Każdy przedsiębiorca prowadzący handel w sieci winien określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Czytaj więcej...

spory_sądowe_kancelaria_poznań

Zawarcie ugody sądowej oznacza rezygnację z części żądań, pozwala jednak na szybsze zakończenie sporu na przewidywalnych warunkach.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie zapisów o minimalnej stawce wynagrodzenia zleceniobiorcy.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Począwszy od 22 lutego 2016 roku umowa o pracę na czas określony nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik ma 21 dni na odwołanie się do sądu pracy.

 

Czytaj więcej...

ochrona_danych_osobowych_kancelaria_poznań

Przetwarzanie tzw. wrażliwych danych osobowych wiąże się z koniecznością przestrzegania rygorystycznych zasad - pod rygorem dotkliwych sankcji.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Dnia 01 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady zawierania umów z podwykonawcami robót budowlanych.

 

Czytaj więcej...

prawo_autorskie_kancelaria_poznań

Problem rejestracji serwisu internetowego jako dziennika lub czasopisma jest w Polsce wciąż aktualny.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Fizyczne zwolnienie najmowanego lokalu przez najemcę i wydanie kluczy nie zwalnia z obowiązku zapłaty czynszu najmu.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nowelizacja kodeksu pracy, wprowadziła szereg zmian, ważnych dla pracodawców.

 

Czytaj więcej...

prawo_pracy_kancelaria_poznań

Mobbing w zakładzie pracy naraża pracodawcę na poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Jednym z najważniejszych elementów każdej umowy handlowej jest właściwe określenie okresu jej obowiązywania.

 

Czytaj więcej...

ochrona_danych_osobowych_kancelaria_poznań

Przedsiębiorcy muszą się przygotować na rewolucyjne zmiany w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 

Czytaj więcej...

nieuczciwa_konkurencja_kancelaria_poznań

Producenci próbują bardzo często narzucać dystrybutorom minimalne ceny sprzedaży produktów. Jest to ryzykowna praktyka.

 

Czytaj więcej...

ecommerce_kancelaria_poznań

1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy hazardowej, wprowadzająca istotne zmiany w branży e-hazardu.

 

Czytaj więcej...

prawa_autorskie_kancelaria_poznań

Warto pamiętać, iż przeniesienie autorskich praw osobistych przez twórcę na zamawiającego formalnie nie jest dopuszczalne.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Banalnym, ale często spotykanym błędem jest nieprawidłowe oznaczenie stron umowy, narażające przedsiębiorce na znaczące straty.

 

Czytaj więcej...

umowy_handlowe_kancelaria_poznań

Niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne, prowadzą do nieprzewidywalności stosunku prawnego i narażają na sankcje.

 

Czytaj więcej...

nieuczciwa_konkurencja_kancelaria_poznań

Nieuczciwi reklamodawcy wykorzystują fakt, iż przedsiębiorca nie podlega ochronie prawnej na równi z konsumentem.

 

Czytaj więcej...