Stawka godzinowawynagrodzenie oparte o stawkę godzinową

stawka godzinowa opt

Brak kosztów stałych dla Klienta, płatności w 100% adekwatne do naszego zaangażowania czasowego

Ryczałtodgórnie ustalona kwota wynagrodzenia

ryczalt opt

Odgórnie ustalona, stała kwota wynagrodzenia gwarantująca pełną przewidywalność kosztów

Systemy mieszanealternatywne systemy wynagrodzenia

mix opt

Elastyczne systemy wynagrodzenia dopasowane do preferencji i potrzeb Klienta


Naszym Klientom oferujemy różne systemy płatności, dostosowane do preferencji i potrzeb Klienta. Nadrzędną zasadą, którą się kierujemy jest elastyczność oraz przejrzystość, które umożliwią Klientowi możliwie najlepsze planowanie oraz kontrolę wydatków związanych z obsługą prawną.

Oferujemy w szczególności następujące systemy rozliczeń:

    • Wynagrodzenie oparte o stawkę godzinową - preferowany przez nas system wynagradzania, gwarantujący pełną przejrzystość kosztów i obopólne zadowolenie Stron związane z adekwatnością kosztów obsługi prawnej do potrzeb Klienta i naszego zaangażowania czasowego w świadczenie obsługi prawnej.
    • Wynagrodzenie ryczałtowe - ustalony odgórnie ryczałt gwarantuje stałość i pełną przewidywalność kosztów obsługi prawnej. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego ustalana jest w oparciu o zaplanowany i uzgodniony zakres współpracy.
    • Mieszane systemy wynagrodzenia - jesteśmy świadomi, iż biznes potrzebuje innowacyjnych i elastycznych rozwiązań, stąd oferujemy naszym Klientom również alternatywne systemy wynagradzania, dostosowane w 100% do ich potrzeb.