umowy handlowe

Weryfikacja i przygotowywanie umów handlowych chroniących interes prawny Klienta.

- umowy zakupowe

- umowy sprzedażowe

- ogólne warunki sprzedaży

 

Czytaj więcej...

prawo spółek

Obsługa prawna spółek handlowych w zakresie kompetencji organów spółki i postępowań przed KRS.

- obsługa prawna zarządu spółki

- reprezentacja przed KRS

- fuzje i przejęcia

 

Czytaj więcej...

spory sądowe

Kompleksowa i profesjonalna reprezentacja interesów prawnych Klienta w sporach prawnych.

- rzetelna ocena sytuacji prawnej

- prowadzenie negocjacji

- reprezentacja przed sądem

 

Czytaj więcej...

postępowania egzekucyjne

Reprezentacja interesów prawnych Klienta w toku postępowań egzekucyjnych.

- dochodzenie należności

- negocjacje z wierzycielami

- reprezentacja przed komornikiem

 

Czytaj więcej...

prawo pracy

Reprezentacja interesu prawnego Klienta w codziennych relacjach z pracownikami.

- bieżące doradztwo prawne

- tworzenie umów i regulaminów

- reprezentacja w sporach prawnych

 

Czytaj więcej...

startup

Obsługa prawna firmy dostosowana do potrzeb startupów, obejmująca m.in:

- rejestrację przedsiębiorcy

- weryfikację zawieranych umów

- analizę ryzyk prawnych

 

Czytaj więcej...