W obliczu nadchodzących zmian, jakie niesie ze sobą unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (popularnie zwane RODO), oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do nowych regulacji. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dopasowując swoją ofertę do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców.

Nowe unijne regulacje dotyczyć będą niemal wszystkich przedsiębiorców, bowiem niemal każda działalność gospodarcza wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Z uwagi na fakt, iż wyżej wskazane rozporządzenie wprowadza bardzo wysokie, sięgające kwoty 20 mln euro lub 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy, kary finansowe za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, stawiamy sobie za cel profesjonalne przygotowanie podmiotów gospodarczych w taki sposób, by uchylić ryzyko nałożenia tego rodzaju sankcji.

RODO zacznie być stosowane od dnia 25 maja 2018 r., ale już teraz warto przygotować własne przedsiębiorstwo, a zwłaszcza system informatyczny służący przetwarzaniu danych osobowych pracowników, klientów oraz kontrahentów klientów, na nadchodzące zmiany.

Przedsiębiorcom zainteresowanym problemem dostosowania własnej działalności do nowych wymogów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych jesteśmy w stanie zaoferować m.in.:

 1. przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby przetwarzania danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym na potrzeby przetwarzania danych osobowych;
 2. przeprowadzenie analizy konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 3. wsparcie w przygotowaniu rejestru czynności przetwarzania;
 4. przeprowadzenie analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
 5. przeprowadzenie oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 6. przeprowadzenie analizy umów zawieranych przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym z sugestią wprowadzenia klauzul legalizujących powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 7. przeprowadzenie prawnej oceny stosowanych technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego służącego przetwarzaniu danych osobowych oraz przygotowanie propozycji wprowadzenia udoskonaleń w tym zakresie.

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że na zmiany przygotowane są wielkie korporacje, których działy prawne i informatyczne od kilku miesięcy pracują nad wdrożeniem regulacji zawartych w RODO. Nasza kancelaria stawia sobie za cel pomoc prawną przedsiębiorcom, którzy w swej strukturze takich działów nie posiadają lub zadania z zakresu wdrożenia wymogów RODO w przedsiębiorstwie zdecydowali się zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

Dlaczego warto nas wybrać?

 1. do ochrony danych osobowych podchodzimy w sposób zgodny z założeniami RODO, nie wg archaicznych i przesadnie czasem sztywnych regulacji obowiązujących dotychczas;
 2. posiadamy podstawy wiedzy informatycznej umożliwiające konstruktywny dialog z obsługą IT przedsiębiorcy;
 3. zawsze staramy się uwzględniać biznesowy aspekt wdrożenia rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, nie prowadzimy audytów nastawionych tylko i wyłącznie na ochronę tych danych, z pominięciem konieczności zachowania funkcjonalności oraz adekwatności proponowanych rozwiązań;
 4. usługi wykonujemy wyłącznie z udziałem wykwalifikowanych prawników - radców prawnych.

Ochrona danych osobowych | RODO | Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz.