prawo autorskie

Wsparcie w zakresie obrotu majątkowymi prawami autorskimi i naruszeń praw autorskich.

 

Czytaj więcej...

znaki towarowe

Kompleksowe wsparcie w uzyskiwaniu praw ochronnych na znaki towarowe, logo, nazwę firmy.

 

Czytaj więcej...

ochrona dóbr osobistych firmy

Wsparcie w ochronie prywatności, czci, renomy oraz wizerunku przedsiębiorcy.

 

Czytaj więcej...

ochrona dóbr osobistych firmy

Ochrona interesów Klientów w sporach o nieuczciwe praktyki handlowe.

 

Czytaj więcej...

e-commerce

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe.

 

Czytaj więcej...

prawo-konsumenckie

Eliminacja klauzul niedozwolonych, doradztwo w zakresie unikania nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Czytaj więcej...