umowy o pracę

Tworzymy umowy o pracę optymalne z punktu widzenia potrzeb pracodawcy.

 

Czytaj więcej...

wypowiedzenie umowy o pracę

Minimalizujemy ryzyko prawne związane w z wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

Czytaj więcej...

regulamin pracy

Konstruujemy ramy prawne dla sprawnego funkcjonowania pracodawcy.

 

Czytaj więcej...

procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Pomagamy w implementacji procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych.

 

Czytaj więcej...

spory z pracownikami

Reprezentujemy pracodawcę w sporach z poszczególnymi pracownikami.

 

Czytaj więcej...

spory zbiorowe z pracownikami

Wspieramy pracodawców w sporach zbiorowych prowadzonych z pracownikami.

 

Czytaj więcej...

bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy

Doradzamy pracodawcom na codzień we właściwym stosowaniu prawa pracy.

 

Czytaj więcej...

zakaz konkurencji i informacje poufne

Pomagamy we właściwym zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.

 

Czytaj więcej...